ติดต่อมูลนิธิฯ

ช่องทางการติดต่อกับมูลนิธิ

ที่อยู่

263 / 3 หมู่ 1 ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เบอร์โทร

053-683-178

Email

chrestos002@gmail.com