สนับสนุน

ท่านสามารถสนับสนุนเราได้ด้วยการ

1. การอธิษฐานเผื่อ

2. ด้วยการสั่งซื้อสื่อ และ สิ่งพิมพ์จากเรา

หนังสือและพระคัมภีร์

CD, DVD

3. ด้วยการแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของเวบไซต์นี้

สนใจสื่อ หรือ อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติม

หากท่านมีข้อสงสัย คำแนะนำ หรืออยากสนับสนุนหนังสือ และสื่อของเรา ท่านสามารถติดต่อเราได้ในช่องทางการสื่อสารและสื่อโซเชียลมีเดียของเรา