บทความ
เทศนาหนุนใจ

เทศนาหนุนใจ

https://www.youtube.com/watch?v=lggYSHvQG0M

อ่านต่อ
เทศนาหัวข้อ “จงยึดมั่นมงกุฎแห่งชีวิต”

เทศนาหัวข้อ “จงยึดมั่นมงกุฎแห่งชีวิต”

เรื่องราวของพระเจ้านั้น เราไม่สามารถเข้าใจทั้งหมดได้ แต่พระวจนะคำของพระเจ้าจะทำให้เราเข้าใจ

อ่านต่อ