กิจกรรมด้านการช่วยเหลือต่างๆ

กิจกรรมด้านการช่วยเหลือต่างๆ ( Relief )

ส่งเสริมสนับสนุนค่าตอบแทนให้ผู้รับใช้

ให้การสนับสนุนผู้รับใช้พระเจ้า โดยจะช่วยในเรื่องของค่าตอบแทน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ทำพันธกิจงานรับใช้พระเจ้า

ช่วยเหลือสนับสนุนช่วยเหลือด้านอาหาร

ให้การสนับสนุนด้านอาหารแห้งให้กับเด็กนักเรียนตามหอพักต่างๆในเขตแม่สะเรียง,แม่ลาน้อย

ช่วยเหลือผู้ยากไร้และประสบภัยต่างๆ

ให้การช่วยเหลือสนับสนุนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากออัคคีภัยต่างๆ หรือผู้ที่ยากไร้ขัดสนตามกรณี